Bild

Hur går det till?

Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet i exempelvis rygg och muskler. Därefter lägger vi vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.

Diagnos

Vid första besöket inleder vi med att ställa en diagnos för att fastställa hur och var vi skall sätta in lämplig behandling. Du får berätta var du har ont och hur problemen uppstått.

Akupunktur

Ofta börjar vi behandlingen med akupunktur. Behandling med akupunktur innebär att tunna, sterila nålar sticks in på bestämda punkter på kroppen. Blodcirkulationen stimuleras, hormoner frigörs och kroppens egen läkande förmåga stimuleras. Det gör den efterföljande naprapatiska behandlingen effektivare.

Naprapatbehandling

Här kombinerar vi olika manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Ofta kan man kombinera behandlingen med stimulering av musklerna med svag ström och värme.

Vanligtvis krävs 3-4 behandlingar för att uppnå ett bestående resultat. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket, det styrs både av orsaken och av din aktuella fysiska form.

Inför besöket

Kom i god tid så du hinner sitta och slappna av en stund i väntrummet, kanske dricka lite vatten gå på toaletten. Kommer du försent måste vi kanske korta ned behandlingen.